Systemutvecklare Middelware backend – Svenska Spel

Sista ansökningsdag 2021-11-05

Placeringsort: Solna, Stockholm
Avtalsperiod: 2021-11-29 till 2022-11-29
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Systemutvecklaren middelware backend (systemutvecklaren) kommer vara med och starta upp det nya teamet som innebär att i tidiga faser av implementationen och tillsammans med produktägare och kravställare, arkitekter samt andra team inom Tech designa lösningarna för att sedan implementera överenskommen funktionalitet. Systemutvecklaren genomför även enhetstester och integrationstester med andra delsystem. Systemutvecklaren hanterar också felsökning för att lösa komplicerade problem/fel.
Systemutvecklaren skall ha:
• Mycket god kännedom om .NET
• Vara förtrogen med agil utvecklingsmetodik, TDD, REST-tjänster och RESTful-design, Linux-miljöer, Microservices, Docker och NOSQL-databaser
Då Svenska Spels spelsystem är komplext och systemutvecklaren har kontakt med medarbetare från hela stacken så är en bred IT-kompetens med erfarenhet av komplexa leveranser ett stort plus. Det är även en fördel om systemutvecklaren brinner för programmering, har ett intresse för open source och stimuleras av att arbeta i ett innovativt klimat med nya tekniker.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst 5 års sammanlagd erfarenhet av back-end Utveckling i C#
 • Minst 1 års erfarenhet av MongoDB eller motsvarande NoSQL lösningar
 • Erfarenhet av att utveckla REST-tjänster i uppdrag/projekt

Mervärdeskrav

 • Erfarenhet som exempelvis lead developer och/eller mjukvaru- och/eller lösningsarkitekt under totalt minst 1 år
 • Mer än 5 års sammanlagd erfarenhet av back-end Utveckling i C#
 • Erfarenhet av minst 1 uppdrag av att arbeta med .NET Core
 • Minst 3 års erfarenhet av agil utvecklingsmetodik
 • Minst 3 års erfarenhet av enhetstestning nunit el motsvarande ramverk
 • Minst 2 års erfarenhet av Continuous Integration
 • Minst 1 års erfarenhet källkodshantering med GIT
 • Erfarenhet av Linux i uppdrag/projekt
 • Erfarenhet av Kubernetes i uppdrag/projekt 
 • Erfarenhet av Docker i uppdrag/projekt 
 • Erfarenhet av mikrotjänstarkitektur i uppdrag/projekt

Krav på anbud

 • CV
 • Fyll i kravmatris i bilaga nedan för att styrka kompetenser
 • Ange två (2) referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-05 här (OBS. Använd Referens CON-0002172 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop