Systemutvecklare nivå 3 – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-07-13

Placeringsort: Borlänge alternativt distans efter överenskommelse
Avtalsperiod: 2021-08-16 till och med 2022-08-16 med option på förlängning på 6 + 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Utveckling och förvaltning av it-lösningar, främst GIS-applikationer, inom förvaltningsobjektet Informationshantering.

Konsulten ska delta i förvaltningsaktiviteter, vidareutvecklingsaktiviteter, incidenthantering/problemhantering och verksamhetsstöd av karttjänster och applikationer, t ex GdxProxy (används för åtkomst till externa karttjänster som bl a kräver inloggning).
Aktiviteter som bl.a. skall utföras i uppdraget
• Ge stöd till verksamheten i frågor rörande de aktuella it-lösningarna
• Ge stöd vid incidenter/driftstopp
• Systemutveckling (utveckling/rättning) av funktionalitet.
• Genomföra systemtester och regressionstester av tillverkade/justerade ärenden/program
• Genomföra konfigurations och releasehantering av nya versioner
• Ge stöd vid driftsättningar av nya versioner
• Genomföra förändringar och uppdatering avseende all dokumentation kopplad till de tekniska delarna av förvaltningen.
• Ge förslag på förbättringar/effektiviseringar
• Genomföra uppföljningsmöten och statusrapportering av genomfört arbete enligt anvisningar från Trafikverket.
• Genomföra versions- och konfigurationshantering av källkoden.
• Genomföra ärendehantering enligt anvisningar från Trafikverket

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 1.3 i bilaga ” Avropsförfrågan KOM-405771″
 

Krav på anbud

  • Ifylld bilaga ” Avropsförfrågan KOM-405771″ inklusive referensuppdrag punkt 6.2
  • CV som styrker ska-krav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-13 här (OBS. Använd Referens CON-0002021 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop