Systemutvecklare nivå 4 – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-07-13

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-09-01 till och med 2022-08-31 med option på förlängning på 6 + 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

STRESS-förvaltning innefattar tre storstadsregioner (Stockholm, Göteborg och Malmö) och även några platser utanför storstäderna.

Det finns system för att samla in och hantera trafikdata för realtidsinformation och analys. Trafikdata är hastigheter, flöden och restider från olika system och sensorer. Exempel på produkter som tas fram är aktuella, normala och prognostiserade restider, hastighetsprofiler, trender och försöksverksamheter med att detektera incidenter.
STRESS hanterar en mängd olika indata för att kunna ta fram informationsprodukter för Trafikverkets verksamhet.
Huvudsakliga verksamheter som använder STRESS informationsprodukter är Vägtrafikledning, Trafikant och Analys/Planering.

Exempel på Vägtrafikledningsrelaterad informationsprodukt är Prognos för riskfylld trafikmängd i Södra länken.
Exempel på Trafikantrelaterad informationsprodukt är restidsskyltar, Trafiken.nu . Exempel på Analys/Planering är Trängselrapportering från respektive storstadsregion.
För att skapa samsyn krävs samordning för att effektivisera de stödjande IT-systemen och arbetet med att samla in trafikdata.

Uppdraget innebär att stödja den tekniska förvaltningen och hjälpa till i arkitektarbetet och utvecklingen av STRESS-plattformen.

Uppdraget innebär även att stödja den tekniska förvaltningen med kommande uppdrag samt förebyggande och avhjälpande underhåll i STRESS.

Arbetet skall utföras strukturerat och dokumenteras både löpande i kodkommentarer och i artefakter.

Kompetensöverföring till befintlig personal måste ske innan uppdraget avslutas. Detta sker genom demonstration av utfört arbete och förklaring av hur dokumentationen är uppbyggd. Konsulten förväntas följa våra arbetstider, det vill säga normal kontorstid men arbetet kan delvis skötas på distans. Jour- eller beredskapstid ingår inte i uppdraget.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 1.3 i bilaga “Avropsförfrågan KOM-405770”

Krav på anbud

  • Ifylld “Avropsförfrågan KOM-405770” inklusive referens 6.2
  • Cv som styrker ska-krav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-13 här (OBS. Använd Referens CON-0002022 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop