Systemutvecklare till Polismyndigheten

Sista ansökningsdag 06 april 2020

Roll: Systemutvecklare
Kund: Polismyndigheten
Omfattning: Heltid
Avtalstid: Starta inom 1 månad och 12 månader framåt med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Stockholm

Uppdragsbeskrivning

IT-avdelningen söker 1 systemutvecklare som ska ingå i gruppen som förvaltar och utvecklar polisens webbplatser och intranät. Polisen använder publiceringsverktyget Episerver 11 för sina webbplatser. Webtrends statistiklösning och sökmotorn Google GSA kommer att bytas ut under våren. I uppdraget ingår både rättningar av fel och utveckling av nya funktioner på episerverplattformarna.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av programmering i Episerver CMS. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren
 • Minst 1 år av apputveckling i iOS
 • Erfarenhet av att skapa, läsa och förstå tekniska krav
 • Erfarenhet av Matomo och/eller Google Analytics som statistiklösning
 • Minst 2 år av ElasticSearch. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 4 åren
 • Minst 5 år av programmering i .Net och C#. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Bör-krav (mervärdeskrav)

 1. Erfarenhet av programmering i HTML5, SASS/Javascript ES6
 2. Erfarenhet av programmering utifrån tillgänglighetsanpassning
 3. Erfarenhet av Wowza streaming server

Krav på anbud

 • Ifylld avropsförfråga
 • Svar på mervärdeskraven genom att ange om konsulten har (begränsade, goda eller gedigna erfarenheter). Svaret ska skickas med i mejlet.
 • CV som styrker att konsulten uppfyller ställda krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 06 april till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny