Systemutvecklare – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-07-06

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-09-01 till och med 2022-08-31 med option på 6 + 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar förvaltning och utveckling av system inom fjärrstyrning järnväg.
Exempel på applikationer är Steg/Digital graf och Titti inom förvaltningsobjektet Trafikstyra järnväg
Typiska arbetsuppgifter är att analysera krav, ta fram och kostnadsuppskatta lösningsförslag tillsammans med övriga teammedlemmar, samt implementera nya och ändrade funktioner.
Arbete sker i mycket nära samarbete inom teamet samt med verksamhetens förvaltare. Samarbetsförmåga är därför en viktig egenskap hos konsultresursen.
Arbetet kräver god förståelse för den verksamhet som systemen stödjer, samt de regelverk som finns inbyggda i systemen. Systemen stödjer en mycket operativ användarkategori och det ingår felsökning och felavhjälpning när problem uppstår.
Arbetet planeras, genomförs och dokumenteras enligt gällande metoder på Trafikverket.
Viktigt för uppdragets genomförande är att konsultresursen kan se helheten, arbeta strukturerat och utifrån långsiktig förvaltningsbarhet.
Kompetensöverföring till IKT järnvägs egen personal genomförs löpande inom uppdraget.

Uppdraget sker i löpande förvaltning med ett agilt arbetssätt.

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras under tiden, om uppdragsläget på avdelningen förändras.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 1.3 i Avropsförfrågan

Krav på anbud

  • Ifylld Avropsförfrågan
  • CV som styrker krav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-06 här (OBS. Använd Referens CON-0001999 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop