Systemutvecklare – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-09-23

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-10-01 till och med 2021-12-31 med option på förlängning på 3 + 3 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget består av systemutveckling i applikationer inom förvaltningsobjektet Planera Trafik. Typiska arbetsuppgifter är att analysera krav, ta fram och kostnadsuppskatta lösningsförslag tillsammans med övriga i teamet, samt implementera nya och ändrade funktioner. Arbete sker i mycket nära samarbete inom teamet samt med verksamhetens förvaltare. Samarbetsförmåga är därför en viktig egenskap hos konsultresursen.
Arbetet kräver god förståelse för den verksamhet som systemen stödjer, samt de regelverk som finns inbyggda i systemen. Det ingår också felsökning och felavhjälpning när problem uppstår. Arbetet planeras, genomförs och dokumenteras enl. gällande metoder på Trafikverket. Viktigt för uppdragets genomförande är att konsultresursen kan se helheten, arbeta strukturerat och utifrån långsiktig förvaltningsbarhet. Kompetensöverföring till IKT järnvägs egen personal genomförs löpande inom uppdraget.

Uppdraget sker i löpande förvaltning med ett agilt arbetssätt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3
 • Konsultresursen ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete med programmering
  i C# och Visual Studio 2012 eller nyare
 • Konsultresursen ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete med programutveckling
  mot Microsoft SQL Server 2012 eller nyare
 • Konsultresursen ska ha arbetat med utveckling av tjänster (Services) och webbtjänster (WebServices/WCF).
 • Konsultresursen ska ha erfarenhet av arbete med testdriven utveckling (TDD)
  och enhetstestning.
 • Konsultresursen ska ha erfarenhet av arbete med WPF

Krav på anbud

 • Ifylld Avropsförfrågan (redogörelse för kompetens, referens och pris)
 • CV som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-23 här (OBS. Använd Referens CON-0002088 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop