Systemutvecklare – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-10-22

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2022-01-24 till 2022-12-31 med option på förlängning på 6+6 mån till 2023-12-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Trafikverket IT söker en konsultresurs för systemutveckling, programmering och arkitekturarbete
i förvaltningsuppdrag kring trafikinformation, datadelning och integration.
Inom uppdraget ingår applikationer för datautbyte inom Trafikverket och mot externa parter.
Typiska arbetsuppgifter är att analysera krav, ta fram och kostnadsuppskatta lösningsförslag tillsammans med övriga i förvaltningsteamet, samt implementera nya och ändrade funktioner. Arbete sker i mycket nära samarbete med teamledare och övriga teammedlemmar. Samarbetsförmåga är därför en viktig egenskap hos systemutvecklaren.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av programmering i C#
 • Konsulten ska ha erfarenhet av arbete med .NET Core
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Datex II
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av TAF/TAP.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av systemintegrationer.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av att bygga skalbara system.
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av MongoDB i windowsmiljö.
 • Konsulten behärskar svenska i tal och skrift.

Krav på anbud

 • CV
 • Redovisa krav och hänvisa till uppdrag
 • Ange ett referensuppdrag som genomförts senaste 2 åren och minst 1000 timmar

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-22 här (OBS. Använd Referens CON-0002142 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop