Systemutveckling BI till Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 17 februari 2021

Avtalstid: 2021-03-15 till 2023-03-15
Omfattning: 100%
Placeringsort: Uppdraget ska utföras i Transportstyrelsens lokaler på någon av huvudorterna, Örebro, Norrköping, Borlänge eller Stockholm/Kista.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att arbeta som systemutvecklare inom BI/analytics-området med både projekt och förvaltning, dvs ingå som en resurs i Transportstyrelsens förvaltningsobjekt Beslutsstöd. Förvaltningsobjektet arbetar agilt. Det agila teamet arbetar både med förvaltning och nyutveckling av BI- lösningar, vilket då innebär att man även kan leverera till olika projekt.

I rollen kommer konsulten förutom att utveckla i projekt och förvaltning även arbeta med att hantera ITIL- incidenter och problemärenden för driftsatta beslutsstödsystem.

Konsulten förväntas:

 • jobba och agera som teammedlem tillsammans med övriga medlemmar i beslutsstödsteamet.
 • ha eget driv och engagemang i de uppdrag som denna förfrågan avser.
 • i god tid framföra sådant som hen uppfattar som risker för projektets/förvaltningens framgång till dess projektledare/förvaltningsledare.
 • ha förmåga och intresse av att förstå den verksamhet för vilken beslutsstödet ska tas fram, driven av att den framtagna beslutsstödslösningen ska ge verksamheten största möjliga nytta.

Uppdraget sker på kontorstid med ev. avsteg vid t.ex. produktionssättningar eller servicefönster. Dessa avsteg meddelas av projektledaren/förvaltningsledaren.

Beredskap är sällan förekommande men det kan bli aktuellt.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 3
 • Konsulten ska ha minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av utveckling med hjälp av ETL-verktyg och datalager med stora datamängder
 • Konsulten ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av utveckling på Microsoft BI- plattform med databas SQL Server samt komponenterna SQL integration Services (SSIS) och SQL Analysis Services (SSAS)
 • Konsulten ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att arbeta med datalager enligt Kimballs metodik, dimensionsmodellering samt databasmodellering
 • Konsulten ska ha minst två (2) års arbetslivserfarenhet av utveckling för att ta fram analyser och rapporter i Power BI
 • Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av Power BI Report Server (on-prem) eller Power BI Services (Azure)
 • Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med Microsoft Team Foundation Server / Microsoft Azure DevOps Server eller liknande programvara
 • Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt (t.ex. SCRUM)

Mervärde

Se punkt 4.2.9.1 i bilaga “Krav och kriterier”

Uppdragsstart

Uppdraget kommer att vara säkerhetsklassat vilket innebär att konsulten inledningsvis endast kommer kunna arbeta med uppgifter som inte är säkerhetsklassade, fram till dess att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförts och godkänts. Beräknad tid för detta är ca två månader efter att tilldelning har skett.

Krav på anbud

 • Cv som styrker kraven i bilaga 4
 • Motivering av kraven i egen separat bilaga
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 17 februari

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop