Systemutveckling & Förvaltning till Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 25 november 2020

Avtalstid: 2021-02-01 – 2023-01-31
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Örebro

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå i ett av våra agila team inom förvaltningsobjekt person och intressent. Teamet ansvarar för hela systemutvecklingsprocessen, krav, utveckling, test och implementation. Konsulten kommer främst att arbeta med systemutveckling, men kan även få hjälpa till med övriga uppgifter inom teamet.

Uppdraget innebär främst att arbeta som systemutvecklare med utveckling och förvaltning av de system som stöder området person och intressent, men även arbete inom andra förvaltningsobjekt kan bli aktuellt. I arbetet ingår även arbetsuppgifter som rör utskick.

Ska-krav (obligatoriska krav)

Ange konsultens utbildningar och/eller konsultens erfarenhet med en kort beskrivning av genomförda uppdrag (där även uppdragsgivare framgår), som är relevanta för respektive krav och som styrker att kravet är uppfyllt.

 • Konsulten ska ha minst fem (5) års erfarenhet av systemutveckling i Microsoft .Net och Visual Studio med C#
 • Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av SQL-server, WCF och MVC
 • Konsulten ska ha minst ett (1) års arbetserfarenhet av systemutveckling med Microsoft Web API
 • Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av systemutveckling med Agilt arbetssätt
 • Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av systemutveckling i stora, komplexa och transaktionsintensiva system inom offentlig sektor
 • Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av förvaltning inom offentlig sektor
 • Konsulten ska ha minst ett (1) års erfarenhet av utveckling i verktyget PReS
 • Konsulten ska ha erfarenhet att arbeta med Team Foundation Server 2013 eller senare alternativt erfarenhet från arbete med Azure DevOps Server
 • Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Uppdragsstart

Uppdraget kommer att vara säkerhetsklassat vilket innebär att konsulten inledningsvis endast kommer kunna arbeta med uppgifter som inte är säkerhetsklassade, fram till dess att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförts och godkänts. Beräknad tid för detta är ca två månader efter att tilldelning har skett.

Krav på anbud

 • Cv som styrker kraven i bilaga 4
 • Motivering av kraven i egen separat bilaga
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 25 november

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny