Tech Lead/DevOps-konsult till FinTechbolag!

Sista ansökningsdag 2021-09-30

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: Omgående tills vidare
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Du kommer ingå i ett agilt team som arbetar med nyutveckling såväl som vidareutveckling av applikationer och tjänster riktad mot både företagskunder och privatkunder. I teamet ingår utvecklare, testare, produktägare och scrummasters.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att agera som Tech Lead/DevOps för utvecklingsteamet. Du kommer vara drivande i förbättringar, alternativt nyetablering, av IT-arkitektur kopplat till den tjänsteflora som finns, där du förväntas ta ett helhetsansvar för infrastrukturfrågor kopplade till affärsområdet. Du har en djup förståelse för modern infrastruktur och drift i ett komplext systemlandskap där flera aktörer och systemleverantörer är inblandade. Du förväntats ta ett ägandeskap kring konkretisering av direkta förbättringsförslag för att successivt ta steg mot en mer produktivt produktutveckling där operations blir en del av teamet.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst 3 års erfarenhet av ”DevOps” i Linux-miljö
 • Har högskoleutbildning inom datateknik/systemvetenskap eller motsvarande
 • Arbetar kontinuerligt med kodkvalité, test och automation
 • Erfarenhet av Kubernetes/Openshift
 • Erfarenhet av Docker
 • Erfarenhet av AWS och tjänster motsvarande codeDeploy, opsWorks, cloudWatch, S3, EC2, etc.
 • Erfarenhet av verktyget Chef och/eller Vagrant
 • Erfarenhet av scriptspråk som Groovy, Ruby och Bash
 • Erfarenhet av Automation, configuration management, CI/CD, monitoring
 • Erfarenhet av Git

Mervärdeskrav

 • Erfarenhet av Spring Framework
 • Arbetat med Java utveckling
 • Arbetat med alternativ till Chef; Exempelvis Puppet, Ansible
 • Erfarenhet av Nätverks-design och felsökning
 • Erfarenhet av Configuration of Continuous Deployment lösningar
 • Erfarenhet av ActiveMQ
 • Erfarenhet av databaserna Postgres och Mongo
 • Erfarenhet av att arbeta med JIRA, Zephyr och Confluence

Krav på anbud

 • Bifoga CV
 • Motivera kravuppfyllnad och hänvisa till uppdrag/tidsperiod i CV

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-30 här (OBS. Använd Referens CON-0002085 i ämne)

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop