Teknisk koordinator till Skolverket

Sista ansökningsdag 27 maj 2020

Roll: Teknisk koordinator
Kund: Skolverket
Omfattning: 100%
Avtalstid: 2020-08-17 — 2021-06-07 med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Solna

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att arbeta med projektet ”SIA” som står för ”Skolverkets Inloggning och Användarhantering”.
Skolverket har ett regeringsuppdrag som innebär att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Syftet är att bidra till att de nationella proven och bedömningsstöden blir likvärdiga, rättssäkra och effektiva. Förutom att utveckla själva provtjänsten behöver Skolverket tillhandahålla ett tillförlitligt sätt för användarna att på ett tillräckligt säkert sätt få åtkomst till provtjänsten.

Som en del av detta behöver Skolverket en teknisk koordinator på heltid som ska koordinera och samplanera tekniska leveranser för projekt SIA.

Uppdraget kommer att ske på plats i Skolverkets lokaler i Solna. Rollen innebär kontakter både externt och internt på Skolverket.

Arbetsuppgifter:
– Samverkan med externa leverantörer i den tekniska lösningen.
– Samverkan med interna plattformstjänster.
– Att tekniska frågor och krav som inkommer vad gäller drift- & infrastruktur utreds och hanteras snabbt och professionellt.
– Koordinera driftaktiviteter och ärenden kopplade till projektet så att arbetet drivs framåt

Ska-krav (obligatoriska krav)

a. uppnå minst nivå 3 i ramavtalets kompetensnivå
b. ha 3 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att ha koordinerat drift- och infrastrukturärenden
c. ha 3 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av arbete med IdM lösningar
d. ha arbetat med koordinering och samplanering av tekniska leveranser
e. ha arbetat i utvecklingsprojekt vad gäller hantering av drift- och infrastrukturfrågor

Tilldelningskriterier 1

Konsulten bör:

a. ha god kunskap om mekanismer för hantering av drift- och infrastrukturfrågor
b. ha god java-kompetens
c. ha bred erfarenhet av samverkan med projekt och uppdrag för it-utveckling

Tilldelningskriterier 2 – Referens

Den konsult som är ansvarig för att genomföra uppdraget ska lämna referenser på ett (1) tidigare genomfört likvärdigt uppdrag där denne haft motsvarande roll som efterfrågas i detta avrop.
Referensen får vara maximalt tre år gammal från sista anbudsdag.

Krav på anbud

  • Ifylld Bilaga 2. Kravspecifikation
  • CV
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 27 maj till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny