Teknisk Projektledare – Huddinge Kommun

Sista ansökningsdag 2021-09-17

Placeringsort: Huddinge kommuns lokaler och distans
Avtalsperiod: 2021-10-13 till 2021-12-17
Omfattning: 60%

Uppdragsbeskrivning

Den tekniska projektledaren ska utföra en oberoende utredning som jämför vad det innebär att ha
datahallar och/eller drift som tjänst mot att ha datahallar i egen regi som kommunen har idag. Denna
utredning ska presentera olika förslag där nytta och ekonomi jämförs med de olika alternativen.
Den tekniska projektledaren ska ta fram en rapport som slutligen ska presenteras, med eventuella
tillhörande nödvändiga dokument, som Huddinge Kommun kommer använda för att kunna fatta
beslut om framtida vägval gällande kommunens datahallar.
Observera att oavsett vad ovanstående utredning resulterar i så kommer det fortsättningsvis att
finnas viss utrustning kvar i Huddinge kommuns datahallar.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Behärska det svenska språket väl i både tal och skrift
  • Kunna påbörja uppdraget med preliminär start 13 oktober 2021
  • Ha erfarenhet av att hålla intervjuer/och eller workshops för att få fram nödvändig information
  • Har erfarenhet och sakkunskap om drift som tjänst
  • Ha en god kännedom om de tjänster som finns på marknaden inom området.

Krav på anbud

  • CV
  • Motivering av krav med hänvisning till uppdrag i CV
  • Referensuppdrag som genomförts inom 6 år (fyll i mallen nedan)

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-17 här (OBS. Använd Referens CON-0002092 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop