Teknisk Projektledare – Statens Servicecenter

Sista ansökningsdag 2021-10-15

Placeringsort: Gävle
Avtalsperiod: Signering – 12 månader med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget som teknisk projektledare i Statens Servicecenters fastighetsprojekt innebär primärt att ansvara för den tekniska etableringen av antingen nya kontor, flytt av befintliga eller tekniska förändringar på redan etablerade kontor. Kort beskrivet har den tekniska projektledaren ansvar för att teknisk infrastruktur (t.ex. spridningsnät och WAN) finns på plats samt att våra tekniska tjänsteleveranser (t.ex. kundarbetsplatser, skrivartjänster, köhanteringssystem) är installerade vid ett givet datum. I projekten arbetar den tekniska projektledaren tillsammans med lokalförsörjare från vår fastighetsavdelning samt delprojektledare från säkerhetsavdelning. Leverantör av flertalet av de tekniska tjänsteleveranserna är Försäkringskassan som också kommer att vara en viktig kontaktyta för den tekniska projektledaren. Statens servicecenter bedriver många parallella lokalprojekt där den tekniska projektledaren kommer att hantera upp till ca 15 pågående uppdrag samtidigt.

Uppdraget är placerat inom IT-avdelningen, enheten för IT-projekt på Statens servicecenter tillsammans med fler tekniska projektledare och testledare.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Akademisk examen eller annan för uppdraget relevant utbildning.
  • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning i fastighets/lokalprojekt.
  • Inledningsvis finns det inga krav på säkerhetsklassning men om behovet uppstår ska konsulten förbinda sig att bli föremål för säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa kraven med hänvisning till uppdrag/tidsperiod

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-15 här (OBS. Använd Referens CON-0002143 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop