Teknisk Testare – Riksdagsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2021-10-26

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: Dec 21/Jan 22 – 24 mån framåt med option på 24 mån
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Vill du arbeta med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins
kärna? Nu söker vi en teknisk testare med bakgrund inom systemutveckling som vill vidareutveckla
testautomatiseringen på enheten it-utveckling tillsammans med oss. I uppdraget kommer du huvudsakligen arbeta i en microsoft-miljö med flertalet egenutvecklade system. Vi utvecklar och moderniserar våra it-lösningar i vår strävan att vara ett parlament som ligger i framkant. I dagsläget är det bl.a. fokus på mikroarkitektur och effektivare releaser genom automatiserade flöden. Enheten it-utveckling är en av tre enheter på Riksdagsförvaltningens it-avdelning. Idag är vi drygt 40 medarbetare, både anställda och konsulter, och är indelade i fyra förvaltningsområden/team som ansvarar för olika egenutvecklade system. Vi söker dig som både kan driva och arbeta självständigt med testautomatisering.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se 3.2 i bifogad bilaga “Kravspecifikation”

Mervärdeskrav

Se 3.3 i bifogad bilaga “Kravspecifikation”

Krav på anbud

  • CV (tidsperioder för uppdrag ska vara angivet i år och månad för start och avslut)
  • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag/tidsperiod
  • Ange önskat pris i SEK/H exkl. moms

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-26 här (OBS. Använd Referens CON-0002148 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop