Testare – Skolverket

Sista ansökningsdag 2021-10-25

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-11-01 – 2022-04-15 med Skolverkets option till förlängning 6 x 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Skolverket önskar avropa en testare (nivå 3-4) på plats hos Skolverket i Stockholm för perioden 2021-11-01 – 2022-04-15 med Skolverkets option till förlängning 6 x 6 månader.
Vidare ska Skolverket vid behov, och om Ramavtalsleverantören så kan erbjuda, kunna tillsätta ytterligare en Konsult med samma konsultprofil.

Konsulten kommer att ingå i ett team av medarbetare och konsulter som arbetar med lösningar för inloggning och provisionering inom ramen för Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven.
I testarbetet ingår bland annat att

  • Planera, skriva och exekvera tester
  • Verifiera och validera ny och ändrad funktionalitet
  • Skapa spårbarhet mellan testbas, testfall och defekter
  • Aktivt delta i arbetet med att vidareutveckla metoder och arbetssätt främst inom test.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • minst 3 års erfarenhet som testanalytiker eller testledare
  • erfarenhet av integrations- och API-tester
  • arbetat med verktyg såsom Postman eller SoapUI
  • minst 3 års erfarenhet av agila metoder
  • goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
  • mycket god kommunikationsförmåga

Mervärdeskrav

Se punkt 2.6 i bilaga Kravspecifikation

Krav på anbud

Motivering av kraven i egen bilaga
CV som styrker kraven ovan

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-25 här (OBS. Använd Referens CON-0002156 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop