Testare till Skolverket

Sista ansökningsdag 12 aug 2020

Roll: Senior testare
Kund: Skolverket
Omfattning: 100%
Avtalstid: 2020-09-02 — 2021-02-28 med förlängning på 3 x 6 månader
Placeringsort: Solna

Uppdragsbeskrivning

Skolverket vill avropa en erfaren testare, på heltid, som ska stödja projektet Digitala Nationella Prov (DNP). Uppdraget utförs i Skolverkets lokaler.

Projektet DNP är stort och omfattande och påverkar Skolverket, de lärosäten som konstruerar nationella prov och bedömningsstöd på uppdrag av Skolverket, samt samtliga huvudmän och skolor i Sverige.

Skolverket utvecklar en provplattform för digitala nationella prov som ska vara i produktion under 2022. Kravställningsarbetet har pågått sedan 2017 och efter upphandling av en provplattform pågår nu arbetet att ta emot löpande leveranser från leverantören och verifiera dessa gentemot krav och acceptanskriterier.

Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår testdesign, genomförande av tester, rapportering av defekter till utvecklingsteamet i Australien samt verifiering av fixade defekter. Vid behov, även stöttning av acceptanstestare från verksamheten. Arbetet planeras tillsammans med testledare, men både testdesign och testgenomförande behöver kunna genomföras självständigt.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Minst uppfylla kraven för nivå 3 enligt krav i Ramavtal
 • Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av att testdesign och genomförande av tester
 • Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med testmanagement verktyg, exempelvis Jira/Zephyr
 • Minst 2 års erfarenhet av GUI-tester
 • Minst 2 års erfarenhet av funktionella tester
 • Analytisk förmåga
 • Erfarenhet av agilt arbetssätt
 • Behärska svenska och engelska i tal och skrift

Bör-krav

Konsulten bör ha:
– Erfarenhet av testning av ett anpassat standardsystem
– Erfarenhet av att ha jobbat med REST-tjänster
– Kompetens att självständigt ansvara för, planera och genomföra aktiviteter
– Erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande

Referensuppdrag

Se punkt 2.6 i Bilaga 2. Kravspecifikation

Krav på anbud

 • Ifylld Bilaga 2. Kravspecifikation
 • Referensuppdrag
 • CV som stryker ovan ställda krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 12 aug till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny