Testare till Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 18 november 2020

Avtalstid: 2020-12-07 – 2021-10-31
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Örebro

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer som testare att jobba med testrelaterade uppgifter i projektet Användningsförbud.
Konsulten arbetar i ett dedikerat projektteam som arbetar med manuella och automatiserade systemtester enligt de riktlinjer som finns fastställda av myndighetens Testcenter.

Testrelaterat arbete kan även bli aktuellt inom andra områden/projekt.

Uppdraget sker på kontorstid med ev. avsteg vid t.ex. produktionssättningar eller servicefönster. Dessa avsteg meddelas av projektledaren.

Beredskap är sällan förekommande men det kan bli aktuellt.

Ska-krav (obligatoriska krav)

Ange konsultens utbildningar och/eller konsultens erfarenhet med en kort beskrivning av genomförda uppdrag (där även uppdragsgivare framgår), som är relevanta för respektive krav och som styrker att kravet är uppfyllt.

  • Konsulten ska ha minst fyra (4) års erfarenhet av att designa, skriva och exekvera testfall utifrån användningsfall, funktionella samt icke funktionella krav och designspecifikationer.
  • Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att arbeta med utforskande testmetodik och riskbaserad testning.
  • Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att ha arbetat med felrapportering och testverktyg.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att testa distribuerade system som spänner över olika miljöer och med flera integrationer.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat med Microsoft Team Foundation Server / Microsoft Azure DevOps Server.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt (t.ex. SCRUM).

Uppdragsstart

Uppdraget kommer att vara säkerhetsklassat vilket innebär att konsulten inledningsvis endast kommer kunna arbeta med uppgifter som inte är säkerhetsklassade, fram till dess att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförts och godkänts. Beräknad tid för detta är ca två månader efter att tilldelning har skett.

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 18 november

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny