Testledare till Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 18 november 2020

Avtalstid: 2020-12-07 – 2021-10-31
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Örebro

Uppdragsbeskrivning

Som testledare kommer konsulten jobba med testrelaterade uppgifter i Projektet Användningsförbud. Uppdraget går ut på att organisera, planera och leda testarbetet med både manuella och automatiserade tester.
Konsulten ska kunna jobba operativt och själv kunna utföra tester av olika karaktär.

Testrelaterat arbete kan även bli aktuellt inom andra områden/projekt.
Uppdraget sker på kontorstid med ev. avsteg vid t.ex. produktionssättningar eller servicefönster. Dessa avsteg meddelas av projektledaren.

Beredskap är sällan förekommande men det kan bli aktuellt.

Ska-krav (obligatoriska krav)

Ange konsultens utbildningar och/eller konsultens erfarenhet med en kort beskrivning av genomförda uppdrag (där även uppdragsgivare framgår), som är relevanta för respektive krav och som styrker att kravet är uppfyllt.

  • Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av testledning.
  • Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av arbete som testare.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att planera och prioritera test baserat på risk
  • Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt (t ex SCRUM).
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att jobba med it-beställningar inom ändringshantering mot externa driftleverantörer.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av arbete inom komplexa systemmiljöer med många integrationer.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat med Microsoft Team Foundation Server / Microsoft Azure DevOps Server.

Uppdragsstart

Uppdraget kommer att vara säkerhetsklassat vilket innebär att konsulten inledningsvis endast kommer kunna arbeta med uppgifter som inte är säkerhetsklassade, fram till dess att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförts och godkänts. Beräknad tid för detta är ca två månader efter att tilldelning har skett.

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 18 november

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny