Testledare – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-09-15

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-09-27 till och med 2022-04-01 med option på förlängning på 3 + 3 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Testautomatiserare i funktionen för automatiserad test på sektionen IKTipt. Funktionen ansvarar för och förvaltar ramverk för automatiserad test med syfte att stötta och hjälpa projekt och förvaltningar att införa automatiserad test i sina respektive system. Verktygen som i första hand används för automatisering är Visual Studio och Selenium. Arbetsuppgifterna kräver att de genomförs i Borlänge.

Uppdraget är säkerhetsklassat men uppdraget kan påbörjas direkt efter tilldelning med uppgifter som inte faller under säkerhetsskydd.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 2
  • Konsulten ska ha utbildning inom test och kvalitetsarbete
  • Konsulten ska ha erfarenhet av testarbete enligt testmetoder
  • Konsulten ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta med, Visual Studio 2015
    eller senare versioner
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att bygga automatiserade tester på med hjälp av C#.

Krav på anbud

  • Ifylld Avropsförfrågan (kompetens, referens, pris)
  • Cv som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-15 här (OBS. Använd Referens CON-0002071 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop