Testspecialist – E-hälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 2021-10-22

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-11-15 till och med 2022-10-31 med option på förlängning till och med 2023-10-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

För uppdraget söker E-hälsomyndigheten en (1) konsult, testspecialist som ska förstärka ett av myndighetens utvecklingsteam.

Uppdraget kan bestå bland annat av följande uppgifter:
• Designa, implementera och exekvera tester för REST och SOAP-tjänster
• Designa, implementera och utföra tester för system med grafiskt gränssnitt
• Uppdatera och skapa automatiserade tester som körs i CI-pipeline (Continous integration)
• Delta i agilt arbete

Uppdraget kan förändras där t.ex. konsulten kan komma att ingå i andra projekt
alternativt förvaltningsarbete, eller arbeta mer med automatiserade CI-tester.
Tjänstgöringsgrad motsvarande heltid (40 timmar/vecka). Resor till E- hälsomyndighetens kontor i Kalmar kan förekomma.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Minst två (2) års erfarenhet av att designa, implementera och utföra tester för system med grafiskt gränssnitt Minst ett (1) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden
  • Minst tre (3) års erfarenhet av SQL för validering av tester i databas
  • Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper
  • Vana av att arbeta självständigt och i samarbete med andra

Mervärdeskrav

Se punkt 3.2.1 i bilaga Avrop av testspecialist

Krav på anbud

  • Komplett ifyllt Avropsunderlag
  • CV som styrker Ska- och mervärdeskrav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-22 här (OBS. Använd Referens CON-0002152 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop