Testspecialist till E-hälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 15 oktober 2020

Placeringsort: Stockholm
Omfattning: 100%
Avtalstid: Från och med 2021-01-01 till 2022-06-30

Uppdragsbeskrivning

Den nationella läkemedelslistans (NLL) centrala del är ett register och ett antal bastjänster. Dessa tjänster ska externa system (journalsystem i vården och expeditionssystem på apotek) ansluta till. Uppdraget innebär att systemtesta dessa tjänster samt underliggande tjänster. Uppdraget genomförs främst i E-hälsomyndighetens lokaler i Stockholm under kontorstid motsvarande heltidstjänst (40 timmar/vecka) efter myndighetens aktuella behov. I vissa extrema situationer som till exempel nuvarande pandemi, Covid-19, kan det vara aktuellt med arbete hemifrån. Resor till E-hälsomyndighetens kontor i Kalmar kan förekomma.

Som testspecialist kommer konsulten arbeta i ett agilt team där alla delar av systemet utvecklas, från databas till affärslager och externt tjänstegränssnitt. Konsultens ansvarsområde är att tillsammans med teamet kvalitetssäkra alla delar och ansvara för systemtest. Konsulten kan även arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde. Uppdraget kan bestå bl.a. av följande uppgifter:

 • Designa, implementera och exekvera tester för tjänster och underliggande affärslager, kan innebära GUI tester.
 • Uppdatera och skapa nya automatiserade tester som körs i CI-pipeline (Continuos integration).
 • Programmera i till exempel groovy för testautomatiseringen och använda testramverk utvecklat i groovy.
 • Delta i agilt arbete.
 • Planera, leda och utföra acceptanstester tillsammans med mottagare av leverans.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst tre (3) års erfarenhet av att designa, implementera eller exekvera tester för system utan grafiskt gränssnitt (t.ex. tjänstebaserad plattform, back-end tester). Minst sex (6) månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste tvåårsperioden.
 • Minst tre (3) års erfarenhet av SQL för validering av tester i databas
 • Minst två (2) års erfarenhet som acceptanstestledare tillsammans med mottagare av leverans
 • Minst ett (1) års erfarenhet av testarbete med IT-system för vård, apotek eller e-recept. Minst sex (6) månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste tvåårsperioden
 • Relevant universitets- eller högskoleutbildning, likvärdig utbildning eller genom arbete förvärvad kunskap
 • Vana av att arbeta självständigt och i samarbete med andra

Bör-krav

 • God kompetens och erfarenhet av tester med ReadyAPI/SoapUI av Soap- eller REST-baserade tjänster
 • Tidigare erfarenhet av testrelaterat arbete inom centrala IT-system för e-recept
 • God kompetens och erfarenhet av testledning i komplexa projekt
 • ISTQB certifiering, särskilt meriterande är test manager advanced certification

Referensuppdrag

Erfarenhet av ett (1) motsvarande uppdrag som testspecialist som påbörjats/utförts under den senaste tvåårsperioden. Myndigheten kan komma att kontakta referenter i kontrollsyfte.

Ansökan

Svara senast 15 oktober med CV som stryker att kraven uppfylls, referens, pris samt ifylld avropsförfråga.

Ansökan skickas till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny