Uppdragsledare – FHM

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 1 februari 2022 till och med 31 augusti 2022 med option på 24 månader till 31 aug 2024
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Folkhälsomyndigheten förstärker nu sin organisation med en erfaren agil förvaltningsledare it (FLIT). Som FLIT kommer konsulten att arbeta med flera av myndighetens systemstöd med interna så väl som externa användare. FLIT leder och följer upp it-leveransen, projektleder och koordinerar förvaltningsarbete i tät dialog med förvaltningsledare, objektspecialister, systemägare, verksamhet, it och övriga intressenter.
Vår förvaltningsmodell är i fas att etableras brett. Tillsammans med verksamhetens förvaltningsledare ingår att ta fram och etablera både förvaltningsplan och arbetssätt, vilket kräver erfarenhet att leda i förändring. Vi har vår egen drift och systemutveckling inhouse.

För att passa i rollen som FLIT hos oss ser vi att du har ett naturligt inre driv, ett coachande förhållningssätt, är van att interagera med leverantörer, drift, it- och infosäkerhetsrepresentanter samt med konsumenter av tjänster som olika systemstöd producerar. Konsulten kan, om det bedöms nödvändigt, även komma att ingå som projektledare/uppdragledare för andra uppdrag inom it.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • mycket god erfarenhet som förvaltningsledare it.
 • mycket goda kunskaper i förvaltningsstyrning och förvaltningsetableringar.
 • mycket god erfarenhet av förändringsledning.
 • mycket god kompetens och erfarenhet av traditionella projektstyrningsmodeller och agila
 • metoder.
 • mycket god kunskap och erfarenhet att leda agila systemutvecklingsteam.
 • goda kunskaper och erfarenhet av arbete i regelstyrda verksamheter.
 • mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.

Mervärdeskrav

1. Certifierad inom förvaltningsledning. Uppfyllt krav ger 100 SEK i prisavdrag i utvärderingen.
2. Certifierad scrum master. Uppfyllt krav ger 50 SEK i prisavdrag i utvärderingen.
3. Certifierad inom projektledning. Uppfyllt krav ger 50 SEK i prisavdrag i utvärderingen.

Krav på anbud

 • Motivering av samtliga krav i egen bilaga
 • CV som styrker kraven
 • Pris
 • 2 referenser på minst 700 timmar och inom de senaste 3 åren

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-01-14 här (OBS. Använd Referens CON-0002299 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop