Uppdragsledare till Polismyndigheten

Sista ansökningsdag 2 april 2020

Roll: Uppdragsledare
Kund: Polismyndigheten
Omfattning: 20%
Avtalstid: 12 månader med option på upp till 24 månader
Placeringsort: Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Syfte med avropet är att förse Polismyndigheten med en (1) uppdragsledare/projektledare kompetensnivå fem (5) enligt definition i ramavtalet.

Utvecklingsuppdrag bedrivs inom sektionen för Utrednings- lagförings- och forensiska system. Sektionen ansvarar för utveckling och förvaltning av de produkter som främst stödjer polisens brottsutredande verksamhet.

Sektionen är indelad i sex grupper som i sin tur är uppdelade i ett antal team (totalt ca 10 team). Varje grupp/team stödjer en viss del av polisverksamheten.

Uppdraget kommer först och främst att utföras tillsammans med de fyra team som ansvarar för utveckling och drift av polisens centrala produkt för ärende-hantering av brottsutredningar, Durtvå. Även arbete inom andra grupper/team kan förekomma.

Durtvå är en del av en komplex miljö med ett flertal integrationer till andra interna och externa produkter och tjänster. Parallellt med vidareutvecklingen av Durtvå pågår även avveckling av polisens äldre system för anmälningar (RAR).

Polismyndigheten har nu behov av en uppdragsledare för att utveckla arbetsformer, utvecklingsprocesser och arkitektur för flera team som arbetar mot en och samma produkt. (Se punkt 1.3. Bakgrund, syfte och behov)

Ska-krav (obligatoriska krav)

  • Erfarenhet av minst tre (3) uppdrag som inneburit att leda/stödja projekt/uppdrag som inneburit arbete med att utveckla systemarkitektur i en verksamhet med ett flertal systemintegrationer mellan interna och externa system
  • Tolv (12) års dokumenterad erfarenhet av att leda eller arbeta i agila team i uppdrag med omfattning på minst sex (6) månader
  • Erfarenhet av minst tre (3) uppdrag som inneburit att tillsammans med ledningsgrupper/chefer arbeta med att driva agilt transformationsarbete
  • Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Bör-krav (mervärdeskrav)

1. Erfarenhet av arbete som agil coach.
2. Erfarenhet av att arbeta inom större företag eller större offentlig verksamhet. Som större företag eller större offentlig verksamhet räknas organisationer med 5 000 anställda eller fler.
3. Förmåga att på ett pedagogiskt sätt förmedla hur man arbetar med för-bättring av arbetsformer, utvecklingsprocesser och arkitektur i en miljö med flera team som är beroende av varandra.

Krav på anbud

  • Ifylld avropsförfråga
  • CV som styrker att konsulten uppfyller ställda krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2 april till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Sälj & rekrytering
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny