Uppdragsledare till Polismyndigheten

Sista ansökningsdag 24 maj 2020

Roll: Uppdragsledare
Kund: Polismyndigheten
Omfattning: 100%
Avtalstid: 12 månader. Planerad start 2020-08-03
Placeringsort: Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Polismyndigheten är i behov av ytterligare en uppdragsledare för att leda AI-uppdraget inom språk- och textanalys. Uppdragsledaren kan även komma att leda andra mer traditionella uppdrag (driftsätta och vidmakthålla egenutveckling alt. inköpta system). Arbetsuppgifterna kommer att vara av varierande karaktär. Förutom uppdragsledare så kan personen vid behov agera Scrum Master, men också ta sig an mer AI-specifika arbetsuppgifter så som att sätta hårdvaru- och mjukvarubasen på plats, samla in träningsdata, anpassa externa modeller/algoritmer och utveckla t.ex. AI/ML språk- och textanalysapplikationer. Detta kräver integrerat arbete med andra grupper inom It-avdelningen, men också med andra myndigheter och företag/leverantörer. Konsulten ska vid slutfört uppdrag ha dokumenterat sitt arbete på ett relevant sätt och löpande överföra sin kunskap till personal på It-avdelningen.

Ska-krav (obligatoriska krav)

  • Konsulten ska minst ha sju (7) års erfarenhet av uppdragsledning på it-avdelningar i större organisationer med över 5000 anställda. Minst ett (1) av uppdragen ska ha utförts i en större offentlig myndighet och den sammanlagda tiden som uppdragsledare i större offentliga myndigheter ska vara minst tre (3) år. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste femton (15) åren
  • Konsulten ska minst ha fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att leda, planera och koordinera ett agilt utvecklingsteam. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 10 åren
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att införa minst en (1) helt ny teknisk plattform från start till mål i en stor organisation med över 5000 anställda där arbetet pågick i minst sex (6) månader. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren
  • Konsulten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Bör-krav (mervärdeskrav)

1. Erfarenhet av Linux, brandväggar, databaser, säkerhetslösningar eller hårdvara kopplad till AI/ML så som GPU:er.
2. Dokumenterad erfarenhet av AI/ML och då specifikt NLP.
3. Erfarenhet av systemutvecklingsarbete (Python eller Java).
4. Erfarenhet av CI/CD, pipelines, containrar eller microtjänstarkitektur.
5. Erfarenhet av Spring Boot
6. Erfarenhet av arbete som agil coach eller Scrum Master.

Krav på anbud

  • Ifylld avropsförfråga
  • CV som styrker att konsulten uppfyller ställda krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 24 maj till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Sälj & rekrytering
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny