Utveckla en mobilapp till Jordbruksverket

Sista ansökningsdag 14 aug 2020

Uppdraget

Uppdraget avser att ta fram en app om markvård och avser genomförande från upphandling av apputvecklare till färdig produkt efter testning hos brukare.
Uppskattat värde på hela upphandlingen uppgår till cirka 300 000 SEK.

Bakgrund

Frågor kring markvård – markstruktur, bördighet och dränering – är högaktuella och det finns ett stort intresse för kompetensutveckling och bra rådgivningsverktyg inom dessa områden.
En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. För att uppnå ett odlingssystem som är långsiktigt hållbart är markstrukturen av central betydelse.
Sedan tidigare finns utvecklat av SLU ett markstrukturtest med checklistor i pappersformat som används i fält.
Avsikten är nu att utveckla testet genom att överföra checklistorna till digitalt format- i detta fall en app.
Det digitala formatet ger en möjlighet att lyfta fälttesterna “ett snäpp till” med ytterligare funktioner såsom koppling till karta och pedagogik. Appen kommer därmed att underlätta lärande, analys och beslut.

Ni hittar mer info om uppdraget i bilagorna nedan.

Ansökan

Ansökan skickas senast 14 aug till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny