Utvecklingsteam & applikationsförvaltning – Patientnämnden

Sista ansökningsdag 28 juni 2021

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: Uppdragsstart 1 juli 2021. Exakta tidpunkter för delleveranser bestäms i samråd med Patientnämnden
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och närstående att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård eller behandling och kommunikation/bemötande. Därutöver hanteras också frågor som rör tandvård utförd hos Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental samt hos privata tandhygienister.
Uppdraget omfattar
a) Utveckling av e-tjänst för stödpersoner
b) Applikationsförvaltning
Beställaren vill att offererat team ska tillträda uppdraget snarast möjligt efter kontraktets tecknande.
Uppdraget förutsätter ett nära samarbete med Beställaren, Patientnämndens förvaltning samt SF IT, serviceenheten.
Uppdraget kräver stor självständighet samt god kännedom om ärendehantering inom vård och omsorg. Det är önskvärt att erbjudan konsulter har god kunskap om vårdens organisation inom region Stockholm.

Anbudsgivaren ska erbjuda en person som leveransansvarig för hela uppdraget med kompetens och erfarenhet enligt rollen ”Projektledare förändrings-ledning” inom Delområde DO 1 – Systemutveckling och systemintegration och ska befinna sig på kompetensnivå 5.

Övriga konsulter i teamet ska ha erforderlig kompetens inom avtalsområdet inom minst rollerna ”Integrationsarkitekt” och/eller ”Lösningsarkitekt samt ”Systemutvecklare” och ska befinna sig på kompetensnivå 5. Patientnämnden ser helst att teamet består av två till tre personer inklusive leverans-ansvarig.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Offererade konsulter i teamet ska ha erfarenhet av att utveckla e-tjänster som uppfyller tillgänglighetsstandarderna EN301549 och WCAG.
  • Offererade konsulter i teamet ska ha mer än 5 års erfarenhet av att förvalta och utveckla lösningar baserat på Microsoft Dynamics 365.
  • Offererade konsulter i teamet ska ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling och drift av .NET och WCF.
  • Offererade konsulter i teamet ska ha erfarenhet av att tillhandahålla funktioner för mall- och dokument-hantering i SharePoint 2019.
  • Offererade konsulter i teamet ska ha erfarenhet av att ha arbetat med integrationer med 1177 eller likvärdiga e-tjänster.
  • Offererade konsulter i teamet ska ha dokumenterad erfarenhet och kunskap om ärendehantering inom vård och omsorg.

För övriga krav:

Se bilaga 1 Krav E-tjänst för stödpersoner
Se bilaga 2 Krav applikationsförvaltning

Krav på anbud

  • CV på 2-3 konsulter (projektledare, lösningsarkitekt samt systemutvecklare)  som styrker kraven
  • Motivering av krav i egen bilaga (Word / Excel)
  • Offererade konsulter i teamet ska ha erfarenhet av två (2) motsvarande referensuppdrag (ett utvecklings-uppdrag och ett förvaltningsuppdrag) av liknande karaktär och omfattning inom de senaste tre (3) åren
  • Pris SEK/h

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-06-28 här (OBS. Använd Referens CON-0001996 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop