Verksamhetsanalytiker – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-11-26

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2022-01-01 till 2022-12-31 med option på förlängning på 6+6 mån
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Trafikverket IT söker en konsultresurs för verksamhetsutveckling i förvaltningsuppdrag kring trafikinformation för järnväg. Förvaltningen ansvarar för applikationer och arbetssätt för att skapa och hantera trafikinformation.
Konsultresursen förväntas driva arbetet att utveckla organisationen mot att skala upp agiliteten
i IT-leveransen med avseende på prioritering, transparens, nyttovärdering och tid från idé till något som skapar värde. Detta utifrån en IT-leverans som byggs upp av fem olika IT-team och ett arbetssättsteam. Dessutom förväntas konsultresursen utveckla förvaltningens förmåga att kravställa i infrastrukturfrågor.
Arbete sker i mycket nära samarbete med IT-teamledare och förvaltare. Samarbetsförmåga är därför en viktig egenskap hos konsultresursen.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Konsultresursen ska ha minst 3 års erfarenhet av teknisk projektledning inom IT-förvaltning med hög integrationsgrad.
  • Konsultresursen ska ha minst 3 års erfarenhet av teknisk projektledning av projekt/förvaltning inom säkerhetsklass.
  • Konsultresursen ska vara SAFe SPC-certifierad.
  • Konsultresursen ska ha ITIL expert-certifiering.
  • Konsultresursen ska kunna uttrycka sig väl, på svenska, i tal och skrift

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa kraven i bifogat dokument
  • Ange ett referensuppdrag som utförts senaste 2 åren

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-26 här (OBS. Använd Referens CON-0002198 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop