Projektledare till Region Stockholm

Sista ansökningsdag 28 december 2020

Avtalstid: 6 månader fr.o.m. kontraktet har undertecknats
Option: 6 månader
Omfattning: ca. 75%
Placeringsort: Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser projektledning av delprojekt IT-system och teknisk support. I uppdraget ingår att samordna och driva utveckling av de olika digitala stöd som projektet arbetar med samt att hantera samverkan mellan projektets olika samarbetsytor.

Resurs med digital kompetens, förändringsledning och god nationell/regional omvärldsbevakning i ämnet psykisk ohälsa i primärvård, kunskap och kännedom om system som – 1177 system SoB – Stöd och behandlingsplattform, TakeCare-Journalsystem, Lärtorget-Lärplattform, digitala triagesystem samt kunskap om primärvård-psykisk ohälsa – FFU, Hsf struktur och ledning och Region Stockholms styrning.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Erfarenhet som matchar nivå 5
 • Erfarenhet och kunskap från vårdbeställare (HSF i Stockholm eller motsvarande i annan region)
 • Erfarenhet av hur vårdavtal används för styrning av vård
 • Erfarenhet av hur vårdpersonal använder journalsystem och andra stödsystem i sitt dagliga arbete
 • Förståelse för hur samordning sker nationellt inom psykisk hälsa
 • Erfarenhet av hur SOB (stöd och behandlingsplattformen) kravställs från regioner till Inera, förvaltas samt används av vårdpersonal
 • Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.

Bör-krav

 • Erfarenhet av hur digitaliseringen kan medföra bättre tillgänglighet för triagering och egenvårdsrådgivning och en tydligare samordning
 • Erfarenhet av nationella uppdrag på SKR kopplat till psykisk hälsa
 • Erfarenhet av arbete med Ineras stöd- och behandlingsplattform (SoB)
 • Erfarenhet av hur den regionala styrningen genom vårdavtal fungerar

Krav på anbud

 • Komplett ifylld Avropsförfrågan
 • CV på offererad konsult
 • Referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 28 december

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop