Verksamhetsutvecklare till Serviceförvaltningens IT

Sista ansökningsdag 20 oktober 2020

Omfattning: 100%
Avtalstid: 6 mån från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. Option på förlängning på 3 år med 1 år i taget.
Placeringsort: Stockholm
Nivå: 3
Takpris: 600 SEK/h

Uppdragsbeskrivning

Serviceförvaltningens IT är i ständig förändring, nu finns ett behov av en process/förändringsledare för att stötta Serviceförvaltningens IT:s i uppdraget mot vårdens kunder.  

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Erfarenhet av användningsfall och kravfångst
 • Erfarenhet av framtagning av icke-funktionella användningsfall
 • Goda kunskaper i och erfarenhet av framtagning av funktionella användningsfall
 • Erfarenhet av kravarbete med inriktning mot IT-lösningar inom stora komplexa organisationer
 • Erfarenhet av att facilitera och leda workshops
 • Erfarenhet från att hantera GDPR i ett beslutsstöd
 • Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning
 • Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift

Bör-krav (mervärdeskrav)

Se punkt 4.3.1 i Avropsunderlaget

Krav på anbud

 • Komplett ifylld Avropsförfrågan
 • CV på offererad konsult där krav tydligt framgår
 • Referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 20 oktober

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny