Sveriges Kommuner och Landsting

Vad avtalet omfattar

R2M har, efter att ha fått högsta möjliga utvärderingspoäng, tecknat ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. Ramavtalet ger möjlighet att leverera både konsulter och åtaganden inom en mängd olika kompetensområden från verksamhetsutveckling och strategi till arkitektur, systemutveckling och infrastruktur. R2M har fått tilldelning i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Avtalsnummer: IT-Konsulttjänster 2016, Anbudsområde D: Stockholm län, Uppsala län, Gotlands län.
Giltighetstid: 2018-09-26 till 2020-09-25
Option om förlängning: 2022-09-26
Avtalet i sin helhet finns här

Avtalsansvarig

Porträtt av Kasem Ayache

Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Områden som omfattas

Verksamhetsutveckling och strategi

 • IT- eller Digitaliseringsstrateg
 • Modelleringsledare
 • Kravställare/Kravanalytiker
 • Metodstöd

Ledning och styrning

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Process-/Förändringsledare
 • Testledare
 • IT-controller

Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur

 • Systemutvecklare
 • Systemintegratör
 • Tekniker
 • Testare

Användarsupport (nytt från tidigare ramavtal)

 • Teknikstöd – på plats

Arkitekter

 • Enterprisearkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Infrastrukturarkitekt

Informationssäkerhet

 • Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker
 • Risk management
 • Säkerhetstekniker

Användbarhet, information och webb

 • Webbstrateg
 • Interaktionsdesigner
 • Grafisk formgivare
 • Testare av användbarhet