Svenska spel

Vad avtalet omfattar

Under februari 2019 kom tilldelningsbeslutet för Svenska Spels offentliga upphandling av tjänster inom systemutveckling där R2M blev ett av de fem bolag som Svenska Spel valt att teckna ramavtal med. R2M har under de senaste åren haft ett ramavtal med Svenska Spel och det nya tilldelningsbeslutet innebär att vi även fortsättningsvis kommer kunna leverera specialistkonsulter och agila team till en av Sveriges mest spännande utvecklingsorganisationer. Det har varit väldigt spännande att få vara med på den resa Svenska Spel gjort de senaste åren och vi är väldigt glada och stolta över att få förtroendet att hjälpa till även framåt.

Avtalsnummer: Anbudsområde 1 – Systemutveckling. Upphandling 2018-0010
Giltighetstid: 2019-02-20 till 2021-02-20
Option om förlängning: Kan förlängas två gånger om vardera ett (1) år.

Avtalsansvarig

Porträtt av Per Daynac

Per Daynac

KAM
per.daynac[a]r2m.se
073 370 95 25

Områden som omfattas

  • Systemutvecklare Android
  • Systemutvecklare iOS
  • Systemutvecklare Frontend/Webb
  • Systemutvecklare Middleware/Backend
  • Systemutvecklare BI/DW
  • Automation/DevOps
  • Lösningsarkitekt
  • Teknisk projektledare